A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Община Ардино уведомява, че крайният срок за плащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка е до 2 майОбщина Ардино уведомява, че крайният срок за плащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка е до 2 май

Община Ардино, отдел „Местни данъци и такси“, уведомява, че наближава 2 май, когато изтича срокът за заплащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2023 г. с отстъпка от 5 на сто. 

Данъците могат да се платят на каса в отдел „МДТ“, по банков път и чрез посредници ИЗИПЕЙ, Български пощи, Банка ДСК, Айкарт, както и през единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, чрез виртуален ПОС терминал на доставчик на платежни услуги и/или чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/