A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Община Ардино за трети път сред финалистите на конкурса „Нестле за Живей Активно“Община Ардино за трети път сред финалистите на конкурса „Нестле за Живей Активно“

От четири участия за трети път община Ардино се класира сред финалистите в националния конкурс за най-активната община в „Нестле за Живей Активно“, който се реализира в партньорство с Министерството на младежта и спорта (ММС) и Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). На специална церемония в София финалистите (Ардино, Девня, Дряново и Шабла), представиха проектите си за бъдещо инфраструктурно развитие в областта на физическата активност на територията на техните общини. Проектът на община Ардино бе насочен за обновяване на фитнес уредите в парк „Нилюфер“. Голямата награда в конкурса спечели община Дряново, област Габрово с проект за създаването на зона за спорт.

„Проектът на община Ардино беше един от най-добрите, който заслужаваше първото място. Активностите, които бяха организирани в рамките на конкурса, обхващаха по-голям брой  участници, отколкото другите общини-финалисти. В инициативата „Нестле за Живей активно“ през изминалата 2023 г. се включиха над 550 участници, сред които децата от ДГ „Слънце“, ДГ „Брезичка“, служителите в общинската администрация и държавните институции, учениците от СУ „Васил Левски“, ФК „Юнак“, Центъра за подкрепа за личностното развитие (ЦПЛР) - ОДК, Центърът за обществена подкрепа (ЦОП), Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), потребителите на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ). Смятаме, че превъзходството ни над всички останали финалисти бе очевидно и би следвало да има по-обективни критерии за оценка на проектите, които се класират във финалната права в конкурса „Нестле за Живей Активно“, заяви кметът на община Ардино инж. Изет Шабан.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/