A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНОП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 16.01.2013 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1.Приемане на План за действие на община Ардино за подкрепа на интеграционните политики /2012-2014/.
2.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
3.Отдаване под наем общински нежилищни помещения, части от имот публична и частна общинска собственост, находящ се на територията на община Ардино.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития