A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРЕРАЗГЛЕДАХА СВОИ РЕШЕНИЯОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРЕРАЗГЛЕДАХА СВОИ РЕШЕНИЯАрдинският общински съвет преразгледа свои пет решения, приети на 31.01.2011 г.
Спешно свиканото заседание бе предизвикано от Заповед № РД - 09 - 29 от 11.02.2011 г. на Областния управител на област Кърджали.
По точка 1 от дневния ред съветниците приеха допълнение в т. 12 от Решение № 360, с което се предоставят определени правомощия на кмета на общината. Прегласуваното решение гласи, че при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може: да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности; да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти; да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
Общинският кмет Ресми Мурад предложи да се отменят трите последователни решения (№ 364, 365 и 366) на местния парламент за евентуално теглене на кредити.
В последното решение (№ 378, т. 67), върнато от Областния управител, поради недооглеждане е допусната техническа грешка - дублиране на акт за общинска собственост. Общинските съветници коригираха досадната грешка, с уговорката служителите да бъдат по-внимателни и прецизни в работата си.
Кметът Ресми Мурад информира съветниците за работната си среща с представители на австрийската енергийна компания EVN, на която са обсъдени проектните намерения за изграждане на хидроенергийната каскада „Горна Арда”.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/