A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЩЕ СЕ СЕБЕВГЛЕЖДАТ В СОБСТВЕН ЕТИЧЕН КОДЕКСОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЩЕ СЕ СЕБЕВГЛЕЖДАТ В СОБСТВЕН ЕТИЧЕН КОДЕКСНа последното редовно заседание за 2012-а председателят Сезгин Байрям направи отчет за едногодишната дейност на Общинския съвет. „От ноември 2011 до ноември 2012 общинските съветници в Ардино са заседавали 10 пъти и са гласували общо 153 решения, а други 8 решения са взети на основание чл. 85, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет чрез саморъчен подпис. 49 решения не са подкрепяни от общинските съветници на ПП ГЕРБ, като 8 от тях са проекти за кандидатстване по различни Европейски програми” - подчерта в своя синтезиран годишен отчет председателят на местния парламент. В същото време стана ясно, че оттук насетне общинските съветници ще се себевглеждат в собствен Етичен кодекс, който решиха да се съблюдава и управлява от 7-членна комисия, с председател Азис Мурад.
Общинските съветници изслушаха директора на местното държавно горско стопанство инж. Веселин Ангелов, който ги запозна с дейността на повереното му стопанство. Те приеха Наредба за пожарната безопасност на територията на община Ардино и Програма за развитие на читалищната дейност през следващата година. Съветниците посрещнаха с разбиране предложенията направени от общинския кмет Ресми Мурад и гласуваха изменения и допълнения на Наредбата на Общинския съвет за определяне размера на местните данъци, Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Местните парламентьори дадоха своята подкрепа за поредната идея на общината за кандидатстване по Мярка 01 - „Подобряване на градската среда” по Проект „Красива България” за обновяване на 9 обществени сгради и сгради с религиозно значение на територията на община Ардино. Разгледани бяха и рутинни въпроси, включени в дневния ред, като: актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - частна общинска собственост, актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, откриване на процедура за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, отдаване под наем общински нежилищни помещения и други.

Саффет ЕРЕН
Снимки Гюнер ШЮКРИ


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития