A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО ПРИЕ ОТЧЕТА НА АРДИНСКАТА БОЛНИЦАОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО ПРИЕ ОТЧЕТА НА АРДИНСКАТА БОЛНИЦАС пълно единодушие Общинският съвет в Ардино гласува годишния финансов отчет за 2017 г. на местната Многопрофилна болница за активно лечение. С гласовете на
24-те общински съветници на поредното редовно заседание, което се проведе в сряда в заседателната зала на общината, местният парламент, прие отчета на лечебното заведение.
Управителят на болницата д-р Гюнер Осман призна за наличието на проблеми, които обаче са общи за всички общински болници и призова с общи усилия да бъдат решени. Той подчерта, че през изминалата 2017 г. не са извършени структурни промени в лечебното заведение. Дейността се извършва в четири отделения – вътрешно, детско, хирургично и акушер-гинекологично. Болницата е работила с Договор за оказване на болнична медицинска помощ с НЗОК (РЗОК) в изпълнение на 25 клинични пътеки и 4 амбулаторни процедури. През отделенията са преминали 1421 пациенти, за което болницата е начислила 680 488 лв. Финансирането от общинския бюджет е 100 000 лв. Общо за 2017 г. начислените приходи са 855 234 лв. Основните разходи са за възнаграждения (601 692 лв.) и осигуровки (110 401 лв.), което представлява 81% от приходите.
Кметът Ресми Мурад заяви, че здравеопазването трябва да бъде приоритет на държавата, а не на местната власт. „Всяка година общината подпомага болницата в Ардино с по 100 000 лева, за да може здравното заведение да работи спокойно. Държавата, трябва да търси изход за спасение на общинските болници, които се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, посочи Ресми Мурад.
Общинските съветници приеха и решение за кандидатстване с три проекта пред Държавен фонд „Земеделие” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Първият от тях е за „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино”, вторият е за „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“, а третия е за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в град Ардино“.
Ардинските парламентаристи се „въздържаха“ да приемат, предоставената информация на управителя на „ВиК“ в Кърджали инж. Славчо Славков, относно инвестиционните намерение на дружеството през 2018 г. на територията на общината.
На заседанието бе гласувано и aктуализацията на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/