A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БЧК В АРДИНО СЕ ОТЧЕТЕОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БЧК В АРДИНО СЕ ОТЧЕТЕГодишно общо събрание на Общинския съвет на БЧК в Ардино се проведе в сряда в общинската заседателна зала. Основните акценти бяха насочени към отчетния доклад на местната организация за настоящата година и плана за работата през 2018 г.
Гост на събранието бе Жана Чакърова-Шукерска, директор на Секретариата на ОС на БЧК в Кърджали.
Председателят на местната организация инж. Мехмед Алиев запозна присъстващите с дейността на БЧК на територията на общината през текущата година. От отчета стана ясно, че първата година от мандат 2016 - 2020 г. е успешна, тъй като са изпълнени основните цели от плана за изминаващата година. За най-значим успех бе изтъкнат създаването на младежка организация на БЧК в СУ „Васил Левски” град Ардино, където в клуб „От сърце” членуват 16 млади хора с координатор Димитрина Карамфилова.
Инж. Алиев уточни, че по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 1127 лица от община Ардино са получили помощ във вид на хранителни продукти.
В края на своя отчет председателят на БЧК в Ардино благодари за вниманието и грижата от страна на Общинската администрация в лицето на кмета Ресми Мурад, на кметовете на кметства и доброволците.
Отчетът за дейността на общинската организация бе приет единодушно. Делегатите на събранието приеха план за дейността на Ардинската червенокръстка организация за 2018 година. Основните акценти в плана са разширяване и разнообразяване на социално-помощната дейност, както и разспространение на знания и изграждане на умения за справяне с бедствени ситуации.
„Ръководството на ОС на БЧК в Кърджали оценява работата на Общинската организация и нейното ръководство в Ардино като иновативна, многообразна и със своя собствен облик. Благодарности за инициативите на младите червенокръстци от новосъздадения клуб „От сърце“, заяви в своето приветствие директорът на Секретариата на ОС на БЧК в Кърджали Жана Чакърова – Шукерска. Тя поздрави общинската организация на БЧК в Ардино за организиранта кръводарителска акция през май и я оцени като нагледен пример за спасен човешки живот.Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/