A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общинският съвет прие компенсирани промени в капиталовите разходи в Бюджет 2022 на община АрдиноОбщинският съвет прие компенсирани промени в капиталовите разходи в Бюджет 2022 на община Ардино

Общинският съвет в Ардино одобри компенсирани промени между отделните обекти от поименния списък в Програмата за капиталови разходи за 2022 година. Решението беше взето на ноемврийската сесия на местния парламент. В дневния ред бяха разгледани деветнадесет точки. Заседанието бе водено от председателя Сезгин Байрям.

Преди началото на сесията общинските съветници поздравиха кмета инж. Изет Шабан за получения престижен сертификат „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. Процедурата за присъждане на отличието се провежда от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

С пълно мнозинство местните парламентаристи одобриха предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. с проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“.

Общинските съветници също така единодушно приеха решение община Ардино да кандидатства с проектно предложение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

Общински съвет – Ардино прие и Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2023 г. И през 2023 г. община Ардино ще подкрепя дейността на работещите народни читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество и инициатива и културно-просветителски звена.

Местните парламентаристи приеха и Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Ардино.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/