A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В АРДИНО ПРЕДОСТАВИ НА ОБЩИНАТА НЕДВИЖИМАТА КУЛТУРНА ЦЕННОСТОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В АРДИНО ПРЕДОСТАВИ НА ОБЩИНАТА НЕДВИЖИМАТА КУЛТУРНА ЦЕННОСТОбщинският съвет в Ардино единодушно даде съгласие да предостави на общината недвижимата културна ценност „Късноантична и средновековна крепост“ при устието на река Боровица, землището на село Дойранци за срок от 10 години. Съветниците възложиха на кмета на общината Ресми Мурад да предприеме необходимите действия за провеждане и финализиране на процедурата за предоставяне на безвъзмездно управление по реда на чл.12, ал.4, т.1 от Закона за културното наследство върху имота.
Кметът на общината Ресми Мурад заяви, че крепостта притежава много висока културно-историческа и научна стойност, които съчетани с естествените природни дадености на района предлагат голям експозиционен потенциал и възможности за превръщането й в изключително атрактивен обект на културния туризъм
В сряда в заседателната зала на общината се проведе редовно заседание на Общинския съвет. Съветниците разгледаха и приеха решения за актуализиране на цените и допълване на списъка с изработените стоки и предоставяните услуги на Общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда“ по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество“.
Другите решeния, приети на заседанието на Общински съвет Ардино бяха свързани за разпореждане с имоти - общинска собственост.
В края на заседанието, съветниците подкрепиха единодушно предложението на Зюлфие Ибрямова да вземат участие в благотворителната инициатива за лечението на 39-годишният Айхан Халил от Дядовци, който страда от бъбречна недостатъчност.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/