A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за 2023 годинаОбщинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за 2023 година

Общинските съветници в Ардино приеха предложеният от кмета инж. Изет Шабан Бюджет за 2023 година  с 23 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ и нито един против. Бюджетът е  в размер на 22 709 785 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 11 183 676  лв., а планираните приходи от местни дейности са 11 526 109 лв. За поредна година община Ардино ще реализира  инвестиционна програма във всички населени места. Програмата за капиталови разходи за тази година е в размер на 6 985 652 лв., от които 6 636 601 лв. финансирани с бюджетни средства и финансирани със средства от Европейския съюз в размер на 349 051 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 937 700 лв.

Кметът инж. Изет Шабан заяви, че бюджетът предоставя нормалното функциониране на всички системи и сфери на живот в общината с акцент към постепенно и устойчиво развитие на Ардино като цяло. „За съжаление го приемаме в края на месец август. Бюджетът решава проблеми, които ние сме приели като поръчение от хората. Има  инвестиционна програма, като голяма част от тях е за ремонт на улици и пътища и ВиК-мрежа. Най-важното е бюджетът да даде развитие на общината като цяло, може с малки, премерени, добри и смели стъпки, да осигурява средства за всички сфери на обществения живот - благоустрояване, образование, здравеопазване, социални дейности, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда. Надявам се до края на годината да приключим с всички дейности, които сме заложили в бюджета. Имаме достатъчно време. Вярвам, че заедно ще направим Ардино още по-добро място за живеене“, заяви кметът инж. Изет Шабан.

Председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям отбеляза, че Бюджет 2023 е поредният справедлив бюджет. „Всички заедно минахме през един труден мандат, в който имаше здравна, икономическа и политическа криза, но въпреки това, общинската администрация, начело с кмета на общината инж. Изет Шабан, направи всичко възможно инвестициите в графа „капиталови разходи“ с всяка година да се увеличават през този мандат. И вече не говорим само за едно капиталово „сухо“ строителство, а говорим за развитие на общината с цел, посока и мисъл. Всички виждате и разбирате, че се опитваме да превърнем община Ардино в туристически център и нещата лека полека влизат в правилната посока с общи усилия“, заяви Сезгин Байрям.

В дневния ред на поредното заседание на Общинския съвет бяха включени 21 докладни записки. Местните парламентаристи одобриха докладните на кмета инж. Изет Шабан с предложения до Министерство на образованието и науката за актуализиране на Списъка със „защитени училища“,  „средищни училища“ и „Средищните детски градини“ на територията на общината. За „защитени училища“ за учебната 2023/2024 г. се предлагат да бъдат обявени ОУ „А. С. Макаренко“ - Боровица и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  - Горно Прахово, а като „средищни училища“ ОУ „А. С. Макаренко“ – Боровица, СУ „Васил Левски“ – Ардино и ОУ „Хр. Смирненски“ – Бял извор. В Списъка на средищните детски градини се предлага да бъдат включени ДГ „Брезичка“ - Ардино, ДГ „Дъга“ – Горно Прахово и ДГ „Мир“ – Бял извор. Приет бе и Общински план за младежта за 2023 г.

Общинските съветници одобриха и текста на проекта на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и възложиха на Кмета на Община Ардино да извърши всички необходими правни действия по подготовка за концепция/концепции за ИТИ, в които Община Ардино е водещ партньор и участва с проекти/проектни идеи, в съответствие с целите и приоритетите на ИТСР на региона за планиране от ниво NUTS 2 и на ПИРО на Общината.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/