A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В АРДИНО УДЪЛЖИ СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ С 5% ОТСТЪПКА ДО КРАЯ НА ЮНИОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В АРДИНО УДЪЛЖИ СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ С 5% ОТСТЪПКА ДО КРАЯ НА ЮНИПо предложение на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан, Общинският съвет прие единодушно да удължи до 30 юни срокът за ползването на 5% отстъпка при заплащане на пълния размер на местните данъци и такси.
Това стана на поредното редовно заседание на местния парламент, което се проведе във вторник в салона на градското читалище при стриктно спазване на мерките за физическа дистанция , носене на предпазни маски и дезинфекция.
В проекта за дневния ред на заседанието бяха включени четиринадесет точки. Кметът на общината инж. Изет Шабан заяви, че с удължаването на крайния срок от 30 април, както е сега, ще се ограничи и струпването на хора пред касите в дните на епидемия.
Местните парламентаристи подкрепиха и предложението на кмета на общината за освобождаване от наемни месечни задължения , за периода от 13 март 2020 г. до отмяната на забранителните мерки на наематели на общински нежилищни помещения и терени, засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването.
Общинските съветници подкрепиха и предложението на кмета инж. Изет Шабан за подобряването на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината да бъдат закупени два автомобила на обща стойност 345 120 лв.
С пълно единодушие Общинският съвет прие Общинската програма за закрила на детето през 2020 г. Общинските съветници приеха още отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на общината в периода от 2017 до 2020 г., както и решение за годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през 2021 година.
След края на сесията, кметът инж. Изет Шабан, обобщи взетите мерки срещу разпространение на коронавируса на територията на общината. Той призова ардинчани да са отговорни и дисциплинирани, спазвайки препоръчаните мерки срещу разпространението на новия коранавирус.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/