A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБУЧЕНИЕ НА ВРЪСТНИЦИ ОТ ВРЪСТНИЦИОБУЧЕНИЕ НА ВРЪСТНИЦИ ОТ ВРЪСТНИЦИ Двудневно обучение на връстници от връстници на тема ,,Наркотиците-предизвикателството да ги познаваме”беше проведено на 27 и 28.10.2017 г. в ТК,,Бели брези”. Организатор на проявата бе Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/МКБППМН/-Ардино.
ОСНВ-гр.Кърджали взе участие в обучението по покана на председателя на Местната комисия в гр.Ардино-Неджми Мюмюнходжов .Учениците към доброволчески клуб към Общински съвет по наркотични вещества-гр.Кърджали представиха интересна и полезна форма на обучение на своите връстници-доброволци към МКБПМН-гр.Ардино.
,,Целта на обучението е участниците да получат знания за различните видове наркотици, за въздействието и последиците от употребата им,да могат да откриват причините, поради които хората употребяват наркотици, да генерират алтернативи на това поведение и да повишат вниманието си към собствените мотиви и нагласи към употребата на дрога,да упражнят умения за устояване на групов натиск и вземане на решения в ситуации, свързани с употреба на наркотични вещества” заяви секретарят на МКБППМН-Ардино М.Ардалиева.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/