A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЯВЛЕНИЕ№215 от 29.11.2012 г

Община Ардино, съобщава, че е изготвен проект за отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната основа на регулационния план на село Жълтуша, община Ардино.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Жълтуша-карта‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития