A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В АРДИНО СЕ ОТЧЕТЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В АРДИНО СЕ ОТЧЕТЕТериториалната организация на Съюза на слепите в община Ардино проведе отчетно събрание. Председателят Емилия Стоянова представи отчет за дейността на организацията, който бе приет единодушно от събранието. В него бе подчертано, че изминалата година е била много трудна за незрящите хора. „Политическата обстановка в страната бе нестабилна, цените на стоките и лекарствата нарастваха, а пенсиите бяха много ниски, за да водим един нормален живот. Хората със зрителни увреждания се бореха за своето оцеляване, но ние не паднахме духом”, заяви Емилия Стоянова. Тя отчете, че през изминалата година са били подпомогнати от община Ардино, Дирекция „Социално подпомагане”, БЧК. „Общинската ни организация наброява 69 души, от които 38 мъже”, уточни Стоянова.
Гости на проявата бяха Емил Узунов, председател на Контролния съвет на Съюза на слепите в България, Шукран Исмаил, председател на Регионалната организация на слепите (РСО) в Кърджали, Ферихан Бедел, сътрудник на РСО в Кърджали, Тюркян Рамадан, председател на Териториалната съюзна организация на слепите в Кърджали. Тук бяха и представители на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино.
В своето приветствие, Емил Узунов заяви, че Ардинската организация е една от най-старите в страната. „За първи път идвам в Ардино. Имате прекрасен председател, който е много активен във всички структури на организацията. Емилия Стоянова е пълномощник в Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза и разчитаме изключително на нейната активност и за в бъдеще. Радвам се, че местната организация на слепите, поддържа добри взаимоотношения с ръководството на община Ардино и дирекция „Социално подпомагане”, заяви Емил Узунов.
Шукран Исмаил, представи, причините за предстоящия национален протест на хората с увреждания, който ще се състои на 11 април, пред Министерски съвет. „Живеем в тежко време. Не на реформите, отнемащи нашите права. Ние няма да отидем в София за избори, а за да запазим правата си”, заяви Шукран Исмаил. Тя сподели още, че организацията се гордее със спортните постижения на Емилия Стоянова, която е трикратната световна и европейска шампионка по канадска борба.
Мариана Узунова, началник отдел „Социално подпомагане” в дирекция „Социално подпомагане” в Ардино, запозна присъстващите с измененията в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, касаещи увеличението в размера на месечните добавки за социална интеграция.
Приет бе План-програма за бъдещата дейност на организацията.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/