A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Организацията на слепите в Ардино проведе своето годишно отчетно събраниеОрганизацията на слепите в Ардино проведе своето годишно отчетно събрание

Териториалната организация (ТО) на слепите в Ардино проведе своето редовно годишно-отчетно събрание. Гости на събранието бяха председателят на Регионалната организация (РО) на слепите в Кърджали Шюкран Исмаил, сътрудничката й Дуйгу Исмаил, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Ардино Зюлфие Ибрямова и председателят на Пенсионерския клуб Гюнер Мюмюн.

Председателят на ТО на слепите в Ардино Емилия Стоянова направи организационен и финансов отчет за дейността й през 2022 г.

Тя отбеляза, че през отчетния период са били най-активни в културно-масовата и спортна дейност на организацията. Завоювани са десетки отличия от национални и международни състезания. Приет бе План-програма за дейността на организацията до 2023 г.

Председателят на РО на слепите в Кърджали Шюкран Исмаил поздрави ръководството и членовете на ТО на слепите в Ардино. Тя заяви, че ардинската организация, както и Община Ардино са пример в областта за подкрепата на лицата със зрителни увреждания по всяко отношение, и по отношение на социалните услуги, които са над 10 на територията на общината. Изказа благодарностите си към ръководството на община Ардино в лицето на кмета инж. Изет Шабан за подкрепата, която показва на съюзните членове на ТО на слепите.

Шюкран Исмаил раздаде на присъстващите членове помощно-технически средства, като – опорни бели бастуни, говорящи термометри, кухненски везни и будилници.

Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Ардино Зюлфие Ибрямова заяви, че членовете на ТО на слепите могат винаги да разчитат на помощ и съдействие от всички служители на институцията. Тя уточни, че от началото на месец юли започва приемът на заявления- декларации за целева помощ за отопление, от която могат да се възползват правоимащите лица.

По настоящем в Общинската организация на слепите членуват над 50 незрящи. След края на отчетното събрание Oбщина Ардино осигури на всички обяд в местен ресторант.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/