A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Отвори сърцето си, приеми дете!В тази връзка Център за обществена подкрепа-Ардино изготви и разпространява брошура сред общността , за популяризиране на Приемната грижа, осъществяват се и информационни срещи за разясняване на алтернативната услуга.Какво e Приемна грижа?
- Приемната грижа е част от услугите, които предоставят алтернативи на настаняването на деца в социални домове.
- Приемната грижа дава възможност на изоставени деца да израснат в семейна среда и да получат шанс да развият своите възможности.
- Приемната грижа е партньорство и сътрудничество между приeмни родители, социални работници, институции и служби с цел осигуряване най-добрата грижа за едно дете.

Кой може да стане приемен родител?
Вие може да станете приемен родител, при условие, че:
- имате в сърцето и дома си пространство за детето;
- искате да се заемете с нова и предизвикателна работа;
- пълнолетен сте; нямате сериозни здравословни проблеми; нямате криминално минало.

Какви са видовете Приемна грижа?
- Краткосрочна – докато истинските родители на детето решат проблемите си;
- Дългосрочна – когато детето ще израства като част от собственото семейство на приемния родител;
- Спешна – за дете, което е в бедствена ситуация;
- Заместваща грижа –приемните родители поемат грижата за детето в събота и неделя, по празници, през ваканции.

Какви са децата за Приемна грижа?
- Децата са различни, както са различни семействата и родителите:
някои от тях растат в социален дом; други са при истинските си родители, на които им е трудно; различни по възраст, етнос, пол, темперамент.

Какви приемни родители има:
- доброволни приемни родители – когато имате удовлетворяваща Ви работа, но желаете да обогатите своя семеен живот и да помогнете на дете в беда.
- професионални приемни родители – когато сте безработен, в трудоспособна възраст и желаете да се реализирате в нова предизвикателна професия.

Каква подкрепа получават приемните родители?
- обучение, което ще Ви подкрепи в грижата за детето;
- срещи и разговори с други приемни родители;
- професионална подкрепа от социален работник, психолог и други специалисти;
- средства за грижата за детето;

Какви права имат приемните родители?
- Приемните родители имат право да заявят за какъв вид приемна грижа кандидатстват; за какво дете биха се грижили най – добре; във всеки един момент от настаняването на детето да търсят професионална помощ и подкрепа.
Как се става приемен родител?
- След като семейството е решило да кандидатства за приемно семейство, следва да се обърне към Дирекцията за социално подпомагане по настоящия си адрес.


Семействата, които вече са взели решение да кандидатстват за приемна грижа или все още имат въпроси, могат да се обръщат към Център за обществена подкрепа за повече информация.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
гр.Ардино, ул.”Първи май №8”; тел:03651/41-45; e-mail:cop_ardino @abv.bg‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/