A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е СП О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е СМили деца и скъпи ученици!
Драги учители!
Уважаеми дейци на
образованието и културата!

Извънредната епидемична обстановка в нашата страна налага да се обърнем към Вас по необичаен начин – виртуално. В името на личното и общественото здраве и сигурност. Изискването за социална и физическа дистанция е една необходимост, но тя не ни пречи да Ви отправим най-сърдечните си благопожелания по случай 24 Май – Деня на Светите братя Кирил и Методий, светлия празник на славянската писменост и на българската просвета и култура.
В условията на обявената пандемия Вие се лишихте от възможност за нормална учебна дейност и културен живот. Но както подобава на съвременни, модерни хора, особено по-младото поколение, показахте завидна висота на информационно-технологична си култура и умения да продължите учебния процес дистанционно. Истински се радваме на всеобщата мобилизация на училищните ръководства, на преподавателите и на учениците от всички възрасти за недопускане на прекъсване в усвояването на знанията.
Убедени сме, че тази Ваша енергия за справяне с обективните трудности се вписва в изконния смисъл на най-дълго чествания празник в нашата културна история. Празник – израз на отдавнашна традиция на преклонение пред величието и силата на духовността.
Съвременните електронни комуникационни средства ще ни позволят да чуем отново мощните акорди на „всеучилищния химн” на Стоян Михайловски, възпяващ непреходната слава на българската просвета и култура.
Дейците на културата, самодейните състави към нашите читалища са в доста по-неизгодно положение, но не се съмняваме, че те използват „затишието” по свой начин, за да възстановят нормалната си дейност още по-ентусиазирани.
Ръководството на Община Ардино изпълнява функциите и задълженията си в рамките на своята компетентност в пълна хармония с националните мерки за опазване здравето на хората и подпомагане на всички нуждаещи се от подкрепа, грижи и внимание.
На всички дейци на образованието, които възпитават поколенията в родолюбие и хуманизъм, на хората, отдадени на културата, пожелаваме светъл, изпълнен с много позитивна емоция и надежди 24 Май!
От все сърце Ви благодарим за всеотдайния и високо професионален труд!
Да е честит всенародният 24 Май на всички Вас, скъпи съграждани!


инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино

СЕЗГИН БАЙРЯМ
Председател на ОбС - Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/