A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯПо 11.50 евро на пчелно семейство годишно като компенсация могат да получат пчеларите, ако кандидатстват по Мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Документи се подават от 1 март до 15 май 2011 г. в областните дирекции на ДФЗ-РА.
За да бъдат одобрени за подпомагане земеделските стопани трябва да отглеждат най-малко 20 броя пчелини. Задължително е всички пчелни семейства в стопанството да се отглеждат по метода на биологичното производство.
При подаване на заявлението за кандидатстване стопаните трябва да представят договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство, сключен преди 31 декември на предходната година. Списък с контактите на контролните органи може да бъде открит на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Биологично земеделие”.
Важно условие за включване в мярката е пчеларите да притежават копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен със Заповед на генералния директор на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС).‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/