A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Пореден подписан договор на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“Пореден подписан договор на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

Председателят на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа поредният административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бенефициент по мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции и в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ е „ПАША ЛЕС“ ООД село Бял извор, община Ардино, с управител Мехмед Паша.

Финансовата помощ се предоставя за реализиране на проект „Закупуване на машини за съществуващо дървообработващо предприятие в село Бял извор, община Ардино“. Процентът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50%. Одобрените за финансиране разходи са за закупуване на Многодисков циркуляр и Двувалова многодискова гредарка за разбичване на дървени трупи. Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития