A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ПРАВИЛА И РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“

I. ПРЕДМЕТ НА ИНИЦИАТИВАТА
Всички знаем колко е важно опазването на околната среда за нашето здраве, благополучие и начин на живот. Поради тази причина постоянно се организират най – различни инициативи и каузи свързани с нейното опазване. Ето защо усилията ни за устойчиво бъдеще и икономически растеж несъмнено вървят ръка за ръка с грижата за природата и разумното използване на нейните ресурси.
Тази иновативна инициатива ще окаже положително влияние, както върху екологията, така и ще има образователен ефект върху нашите деца, които искаме да имат екологична култура и да бъдат по-отговорни към природата.
Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да подобрим света, в който живеем. Дърветата създават въздуха, който дишаме и филтрират замърсяването, освен това са красиви и зелени, доказано правят хората по-спокойни и здрави. Но това не е всичко, да засадиш дърво и да оставиш следа от себе си е нещо, което всяко човешко същество трябва за изпита. Зеленото ежедневие е въпрос на желание и на осъзнаване на нуждата от него. Не е необходимо да чакаме някой да ни даде пример или да ни напомня. Дори най-малката стъпка може да има огромно отражение.
От тук се поражда идеята за настоящата Инициатива „Зелено бъдеще“, която да повиши екологичната култура, както на нас възрастните, така и на нашите деца и да възпита отговорно отношение към Зелената система, която ни заобикаля.
Предметът на инициативата е да се подобри състоянието на зелените площи общинска собственост чрез активно гражданско участие. За целта в парк „Нилюфер“ и в централния градски парк до НЧ „Родопска искра“ , гр. Ардино са определени зелени площи, в които всеки желаещ има възможност да засади свое дърво, за което да полага грижи.
II. ЦЕЛИ НА ИНИЦИАТИВАТА
1. Да се предоставят и осигурят условия за активно гражданско участие в благоустрояването и поддържането на зелените площи общинска собственост на територията на гр. Ардино;
2. Да се създадат условия за залесяване/засаждане на дървесна растителност с цел повишаване на качеството на живот, социалното общуване и гражданска активност;
3. Формиране на положително отношение към природната среда;
4. Подобряване на резултатите в процеса на обучение и възпитание на децата по отношение на формирането на положителното им отношение към идеята за опазване на околната среда и изграждане на тяхната екологична култура.
5. Да се насърчи развитието на местните инициативи, доброволчество и активно гражданско участие.
III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА
Право на участие в Инициативата „Зелено бъдеще“ има всеки желаещ живеещ на територията на гр. Ардино.
За целите на инициативата в парк „Нилюфер“ и в централния градски парк до НЧ „Родопска искра“ , гр. Ардино са определени зелени площи с конкретни места, в които всеки желаещ има възможност да засади свое дърво, за което да полага грижи. Избора на дървесна растителност (широколистни или иглолистни дървета) е необходимо да бъде съгласуван с Отдел „Екология и опазване на околната среда“.
В тази връзка желаещите за включване в Инициативата „Зелено бъдеще“ е необходимо да посетят Отдел „Екология и опазване на околната среда“ към Общинска администрация – Ардино за получаване на необходимата информация, вкл. карта с местоположение на определените подходящи места за залесяване и уточняване на видовете дървесна растителност, подходяща за условията на гр. Ардино.
След засаждане на дръвчето близо до него по избор може да бъде поставена и табелка с Вашето име или на Вашето дете.
Задължително условие е, че всеки включил се в инициативата и засади дръвче е необходимо да полага грижи за него от засаждането до оформянето му като здраво и стабилно дърво.
IV. СРОК НА ИНИЦИАТИВАТА
Ежегодно през месеците, подходящи за извършване на залесителни дейности до изчерпване на подходящите места/зелени площи за залесяване с дървесна растителност. Залесяването може да се извършва през пролетта или есента, като задължително фиданките трябва да са във вегетационен покой.
V. ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ПО ИНИЦИАТИВАТА
Общинска администрация – Ардино
Отдел „Екология и опазване на околната среда“
Телефон за връзка: 0884 99 88 28; 0898 98 86 67
 


ПРИЛОЖЕНИE:
Инициатива зелено бъдеще‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/