A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Предоставянето на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от Община Ардино е за период от 3 години и продължава до 30 септември 2025 г.Предоставянето на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от Община Ардино е за период от 3 години и продължава до 30 септември 2025 г.

Община Ардино продължава предоставянето на топъл обяд на територията си по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд+, чрез Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, считано от 01.10.2022 г. На 23.11.2022 г. бе подписан договор, а от 29.11.2022 г. Допълнително споразумение към Договора с Агенция за социално подпомагане, с което община Ардино ще осигури непрекъсваемост на предоставянето на услугата „топъл обяд“, както и съпътстващи мерки в рамките на 3 години или до 30.09.2025 г., включително. Стойността на проекта е в размер на 3 575 769,60 лева. От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 1 300 жители на община Ардино от следните целеви групи:

1.Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери

и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. Лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4,

ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни

ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация

и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. Скитащи и бездомни лица;

С предоставянето на услугата до 30 септември 2025 година, операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на програмата, свързана с осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на лица без доходи или с ниски доходи, възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в  община Ардино.

„Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция за социално подпомагане по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд+, чрез Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/