A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ПРЕИЗБРАХА ЮКСЕЛ ИСМАИЛ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕТО В АРДИНОПРЕИЗБРАХА ЮКСЕЛ ИСМАИЛ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕТО В АРДИНОЮксел Исмаил е новият стар председател на Народно читалище „Родопска искра 1921” в Ардино. Той бе преизбран единодушно на редовното Общо отчетно-изборно събрание, което се проведе в четвъртък в залата на общината. Присъстваха 106 от общо 164 членове на духовното средище.
Юксел Исмаил благодари пред всички за гласуваното му доверие за трети тригодишен мандат. „За мен е голяма отговорност, заедно с колегите от екипа да работя за реализиране на идеите си, които са обогатяване на културния живот в града. Мисля, че при нас всичко тече и се развива, както е споделил навремето един древногръцки философ”, заяви в изказването си новоизбраният председател. Той благодари на общинското ръководство в лицето на кмета Ресми Мурад, който активно подпомага читалищната дейност, съдейства за организация и провеждане на мащабни читалищни прояви.
Отчет за дейността на Настоятелството за периода ноември 2009 – декември 2012 година направи секретарят на читалището Леман Кочева. Посещаемостта през отчетния период е била средно около 3 500 човека на година. Библиотеката към читалището разполага с 22 791 тома литература. През последните три години са постъпили 501 тома нова литература, като 400 от тях са дарение, отчете секретарят Леман Кочева. Тя изказа сърдечни благодарности на дарителите Надя Бонева и Емануил Димитров от София, Мерджан Дживан, Кадир Ялчънкълъч от Турция и Виолета Юручева от Ардино.
Отбелязани бяха и всички останали мероприятия, организирани от читалището през отчетния период, сред които се откроява 90-годишният юбилей на културния център през 2011 година.
При явно гласуване бе избран нов 7-членен състав на Управителния съвет на читалищното настоятелство за следващите три години. В ръководния орган влизат зам.-кметът Изет Шабан, началникът на отдел „Образование, култура и спорт” Бахар Реджебов, директорът на Професионална гимназия „Хр.Смирненски” Мехмед Гюлестанов, доайенът на читалищното настоятелство и народен певец Владимир Гроздев, дългогодишния театрален самодеец и преподавател по история Иван Дойновски и уредникът на общинския музей Танер Чобанов.
Приети бяха план за дейността на читалището за периода 2013 – 2015 година и бюджетът на културното средище през следващата година. Определен бе размерът на новия годишен членски внос. С явно гласуване бе избран нов тричленен състав на Проверителна комисия с председател Емине Еминова.
В своето изказване кметът Ресми Мурад заяви, че читалище „Родопска искра 1921” е културното лице на общината. „Има много добро взаимодействие между ръководството на общината и на читалището, което дава своето отражение върху дейността на културното средище. Без съвместни усилия и съпричастност към проблемите и инициативите не бихме могли да се похвалим с такава широка културна дейност в общината”, каза Ресми Мурад. Той съобщи, че е внесен проект за енергийна ефективност на сградата на читалището на стойност 52 189 евро в Международния фонд „Козлодуй”, управляван от Министерството на икономиката и енергетиката.
Дългогодишният член на Настоятелството Мехмед Гюлестанов отбеляза, че Народно читалище „Родопска искра” е истински дом на културата в малкия родопски град, където всеки един от 7 до 77 годишна възраст може да изяви своята културна принадлежност и идентичност без да се опасява, че няма да бъде разбран. „Радостно е, че въпреки тежката икономическа криза самодейците от културното средище поддържат дужовния живот в града”, каза още Гюлестанов.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития