A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Превантивни мерки срещу възникването на пожари бе обсъдена на кметска среща в АрдиноПревантивни мерки срещу възникването на пожари бе обсъдена на кметска среща в Ардино

Актуалната ситуация на територията на община Ардино, свързана с повишената пожароопасност, вследствие на високите температури и засушаване бе обсъдена по време на редовната месечна работна среща на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан с кметовете и кметските наместници на населени места. Тя се проведе в салона на читалище „Родопска искра“. В срещата участие взе и главен инспектор Калин Грудев, началник на Районна служба „ПБЗН” в Ардино.

Кметът инж. Изет Шабан заяви, че през настоящата година лятото е много горещо и много сухо. А повишаването на температурите неминуемо води до повишаване риска от възникване на пожари.

„Нашата община се намира в много сложен терен и достъпът е много труден, особено в района на Русалско, Любино и Далджа“, заяви инж. Изет Шабан. Той призова кметовете и кметските наместници на населени места да бъдат много отговорни и внимателни, за да не се допусне възникването на пожари от небрежност или различен характер.

Кметът инж. Изет Шабан подчерта още заради голямата суша почти във

всички населени места на територията на общината дебитът на водоизточниците намалява, което води до проблеми с водоподаването.

По време на кметската среща бе обсъдена и актуалната обстановка относно разпространението на заболеваемостта от коронавирус на територията на общината. „Цялото население трябва да прояви необходимото разбиране, че вариантът Делта на коранавируса е по-опасен от предишните“, заяви инж. Изет Шабан. Той възложи на кметовете на населените места да направят кампания за ваксиниране на възрастните и уязвимите групи. „Общината ще помогне за организацията на процеса на ваксиниране“, каза още инж. Изет Шабан.

Следващата тема, която бе дискутиране бе, че общината ще стартира дейности за проучване и търсене на подземни води на територията на град Ардино и общината.

Главен инспектор Калин Грудев, началник на местната пожарна служба запозна кметовете и кметските наместници на населените места с правилата за пожарна безопасност през пожароопасния сезон. Специално внимание обърна на взаимодействието между местната власт и органите за местно самоуправление. „Засега обстановката на територията на община Ардино е спокойна, но рискът е повишен. Характерно е, че голяма част от населените й места са граничещи с горски и земеделски територии. По време на пожароопасния сезон в земеделските територии е категорично забранено запалването на треви, стърнища и отпадъци за изгаряне. Категорично се забранява и паленето на открит огън  на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии. Евентуално, ако възникне пожар, изключително важно е бързата реакция, като приоритет е подаването на информация“, заяви главен инспектор Грудев. Той уточни, че телефонът на Районна служба „ПБЗН” в Ардино е 03651 42 86.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/