A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Превенция на употребата на наркотици организираха в СУ „Васил Левски“ в АрдиноПревенция на употребата на наркотици организираха в СУ „Васил Левски“ в Ардино

Ученици от 10-ти клас в СУ „Васил Левски“ в Ардино участваха в интерактивен урок на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“. Организацията на проявата се осъществи със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Ардино и специалисти от Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ) в Кърджали.

„С предизвикателство към учениците,  специалистите от ОСНВ, представиха различни казуси, които да ги провокират  с въпроси и избор на стратегии за решаване на възникнали ситуации в училищна среда. Целта на превенцията е не само да се предотврати употребата на  наркотични вещества, но също така и да подпомогне младите хора да приспособят своето поведение, нагласи и възможности спрямо въздействията на динамичната среда“, сподели Мехрибан Ардалиева, секретар на МКБППМН в Ардино. Тя отбеляза, че между МКБППМН и ОСНВ има изградена добра партньорска политика, която позволява провеждането на срещи с подрастващите с превантивно-информативен характер.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития