A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРИЕХА БЮДЖЕТ НЕ НА ФАНТАЗИИТЕ, А НА РЕАЛНОСТИТЕПРИЕХА БЮДЖЕТ НЕ НА ФАНТАЗИИТЕ, А НА РЕАЛНОСТИТЕВъпреки бедствената обстановка редовното заседание на Общинския съвет в Ардино на 8 февруари започна по обяд и продължи точно 4 ч. и 4 мин. Преди разглеждане на 20-те точки от дневния ред общинските съветници с едноминутно мълчание почетоха паметта на загиналите в наводненията. По молба на общинския съветник Съби Узунов, кметът на общината Ресми Мурад и заместникът му Иззет Шабан обстойно информираха присъстващите в залата съветници, служители и граждани със спешно предприетите и продължаващи нон-стоп действия на общинския кризисен щаб за преодоляване на екстремните ситуации.
По първите две точки от дневния ред на заседанието - отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2011 г. и новия бюджет за настоящата година, внесени от общинския кмет Ресми Мурад, общинските съветници отвориха открит диалог по вечно актуалния въпрос „общество - кмет”. Почти стопроцентово местните съветници признаха, че кметът Ресми Мурад е стопанин, който доказва пета година, че добре управлява общинските средства. Че кметът Ресми Мурад е един от главните двигатели на промяната ни от консуматори в отговорни европейски граждани чрез условията, които създава с работата си за превръщането на тази промяна от препоръчителна в задължителна. В крайна сметка, изказаните размисли, мнения, претенции, предложения по темата бюджет гравитираха в една точка: обществени цели и интереси. 6 437 216 лева е рамката на бюджета на община Ардино за 2012 г., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи. За делегирани държавни дейности гласуваната сума е в размер на 4 034 342 лв., от които 100 хил. лв. за съфинансиране на жизненоважни проекти, а за местни дейности - 2 404 782 лв. След обсъждане общинските съветници гласуваха и поименен списък за капиталови разходи през 2012 г. на стойност 1 151 400 лв.
По думите на кмета Ресми Мурад, бюджет 2012 не е бюджет на фантазиите, макар и оскъден, почива на реалностите. Тези реалности пък са очертани от нашите съграждани и кметове на населени.
Общинските съветници изслушаха управителя на Ардинската болница д-р Калоян Персенски и приеха финансов отчет за дейността на лечебното заведение, което е във финансова криза. След актуален преглед и анализ, местните парламентьори гласуваха изменения и допълнения в частта на местните такси и данъци, цени на услуги, наеми и други актове. Общинският съвет одобри решения за кандидатстване със следните проекти: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в с. Млечино”, „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” и „Подобряване на градската среда”.
Председателят на Общинския съвет Сезгин Байрямов и зам.-кметът Неджми Ходжов са определени за общински представители в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Атанас Дафовски” - Кърджали.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/