A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АРДИНО БЕЗ НИТО ЕДИН ГЛАС „ПРОТИВ“ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АРДИНО БЕЗ НИТО ЕДИН ГЛАС „ПРОТИВ“С 21 гласа „за“, без нито един „против“ и 5 „въздържал се“ Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за 2019 година. Той е в размер на 12 121 643 лева и е с над 2 млн.лв. повече в сравнение с предходната 2018 година. От тази сума 5 664 967 лева са за делегирани от държавата дейности, а останалите 6 456 676 лева са за местни дейности.
„Бюджет 2019 е реалистичен и балансиран. За първи път предлагам на вашето внимание бюджет, който надхвърля 12 млн.лв. Това е вследствие на доста сериозните средства, като преходен остатък за капиталови разходи от 2018 година. Той е съставен след много срещи с избиратели, представители на бизнеса. Проведено е изискуемото публично обсъждане. Организирахме и над 40 срещи във всички населени места“, подчерта кметът на общината Ресми Мурад, вносител на предложението. По думите му и тази година приоритет в бюджета ще имат образованието, здравеопазването, социалното осигуряване, културата, инфраструктурата. Средствата за капиталови разходи са 3 920 051 лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 191 000 лева, и от местни приходи 480 000 лева. Предвидената сума заложена в бюджета за образование е в размер на 3 448 573 лева, като общината дофинансира образованието с 320 000 лева от местни приходи. Заделените средства за социално осигуряване и грижи са 523 928 лева. Предвидената в бюджета субсидия за МБАЛ-Ардино е в размер на 115 000 лева, като 15 000 от тази сума са за неблагоприятни практики. 34 000 са осигурени за спортните клубове, а 10 000 лева за общинското месечно издание „Ардински глас“.
Просрочените задължения на община Ардино за 2018 година са 288 910 лева.
Кметът Ресми Мурад подчерта, че приоритет в капиталовата програма ще бъде рехабилитацията и реконструкция на уличната мрежа в град Ардино и по-големите населени места. Голяма част от сградите-общинска собственост, като кметства, читалище и детски градини ще бъдат ремонтирани. Предвиждат се и инвестиции във ВиК сектора.
Общинският съветник Съби Узунов заяви, че в капиталовите разходи на тазгодишния общински бюджет са заделени повече средства за по-големите населени места, като Падина Бял извор, Жълтуша. „Това е много радостно. Действително там, където хората са повече е редно да има инвестиции“, заяви Съби Узунов.
В дневния ред на първата за тази година сесия на Общинския съвет бяха включени 19 докладни записки. Местните парламентаристи приеха единодушно План за дейността на Общинския съвет през 2019 година, който бе предложен от председателя на Общинския съвет Сезгин Байрям. Подкрепиха предложението на кмета Ресми Мурад за кандидатстване на община Ардино и община Момчилград със съвместен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компетентност 2“.Съветниците единодушно приеха и отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година. Приет бе и Общинският план за младежта за 2019 година, както и Програма и Календар за развитието на физическото възпитание и спорта през тази година.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/