A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АРДИНОПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АРДИНОЗаключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални системи на
„МБАЛ-Ардино” ЕООД и СУ „Васил Левски” в Ардино се проведе в заседателната зала на общината. Стойността на проекта, който е финансира по линия на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (т.нар. Норвежка програма), грантова схема BG 04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни схеми”
е 488 229.01 лв., а срокът за изпълнение 20 месеца.
На конференцията присъстваха зам.кметът на община Ардино и ръководител на проекта Неджми Мюмюнходжов, управителят на„МБАЛ- Ардино” ЕООД д-р Гюнер Осман, представители на СУ „Васил Левски”.
По проекта бе подменена цялата отоплителна система на болницата. С внедрените мерки за енергийна ефективност намалението на емисиите на СО2 е 90.4 t/год. Базовата линия бе 186.5 t/год., а след изпълнението на проекта вече е 96.1 t/год. Намалениеот на емиссите в резултат на спестената от доотопляване електическа енергия е 89.17 t/год, а спестената топлинна енергия от дърва за горене – 1.27 t/год, което е вследствие подмяната на отоплителните тела и инсталация.
В СУ „Васил Левски” и спортната зала на училището бе подменена цялата отоплителна инсталация, както и цялостна реконструкция на вентилационната система на спортната зала. С внедрените мерки по проекта за енергийна ефективност в сградата на училището намалението на емисиите на СО2 е 38.11 t/год. Базовата линия бе 86.6 t/год., а след изпълнението на проекта вече е 48.49 t/год. За спортната зала след реконструкция на отоплението намалението на емисиите на СО2 е 6.20 t/год. Базовата линия бе 41.23 t/год., а след изпълнението на проекта вече е 35.03 t/год.
С реконструкцията на вентилационната инсталанция на спортната зала намалението на емисиите на СО2 е 36.68 t/год. Базовата линия бе 44.53 t/год., а след изпълнението на проекта вече е 7.85 t/год.
Управителят на болницата д-р Гюнер Осман изрази задоволство от изпълнението на проекта. „В лечебното заведение е постигнат оптимален температурен режим за организирането на дейностите на МБАЛ-Ардино“, заяви д-р Осман.


ПРИЛОЖЕНИE:
Проект-енергийна ефективност


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/