A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Проблемът с безстопанствените кучета следва да бъде разрешен с взаимни усилияПроблемът с безстопанствените кучета следва да бъде разрешен с взаимни усилия

Община Ардино подхожда отговорно към овладяването на популацията на безстопанствените кучета. Отглеждането на кучета е регламентирано в Наредба, приета от Общинския съвет. Има и приета Програма за намаляване на броя на безстопанствените кучета. За съжаление сме свидетели на обстоятелства, когато се пускат кучета и то с ушни марки, на Туристическия комплекс „Белите брези“ в местността „Далджа“ и в населените места по край републиканските пътища. За преодоляване на това негативно явление е необходимо гражданско поведение, регистриране на извършителите и предаването им на отговорните длъжностни лица.

От своя страна Oбщината ще предприеме мерки, като ще постави скрити камери и ще осигури патрули.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/