A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” СТАРТИРА В АРДИНОПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” СТАРТИРА В АРДИНОПроект „И аз имам семейство” стартира през декември в община Ардино, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Насочен е към създаване и развитие на социалната услуга „Приемна грижа – шанс за децата да растат в семейна среда”, която да се разгърне на общинско ниво.
Основната цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации. Да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което да допринесе за неговото пълноценно развитие.
Администратор на проекта е Севдалина Райчева, счетоводител – Гюнай Мустафов.
Екипът по приемна грижа включва двама социални работници - Сема Мюмюнова и Венета Илиева.
Приемната грижа е да помогнеш на едно дете, което поради различни причини не може да бъде отглеждано от своето биологично семейство, давайки му дом и семейна топлина.Приемен родител може да бъде всеки, който има гостоприемен дом и сърце, заредено с обич за едно дете, сподели Севдалина Райчева.
Услугата приемна грижа може да бъде доброволна и професионална. При доброволната приемна грижа се получава месечна издръжка за детето. При професионалната приемна грижа се сключва трудов договор, за което получава трудово възнаграждение и месечна издръжка.
Много деца в момента имат нужда от семейна грижа и любов и се надяваме на по-силен интерес от страна на обществото за тази сравнително нова форма на подкрепа към децата без родителска грижа, заявиха от екипа на проекта.
Лицата, които проявяват интерес, могат да се обърнат за повече информация към назначения екип по приемна грижа на територията на община Ардино – ул. „Чинар” N 4 (в сградата на Защитеното жилище) от 8.30 часа до 16,30 часа всеки работен ден или на тел.: 0889390506 , както и на e-mail: priemi_me@abv.bg‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/