A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТ “ИНТЕРКУЛТУРНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ” – РЕАЛИЗИРАН УСПЕШНО ОТ ОПГ „ХР. СМИРНЕНСКИ” – АРДИНОПРОЕКТ “ИНТЕРКУЛТУРНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ” – РЕАЛИЗИРАН УСПЕШНО ОТ ОПГ „ХР. СМИРНЕНСКИ” – АРДИНО За първи път Оздравителна професионална гимназия „Хр. Смирненски” – Ардино реализира проект по програма „Леонардо да Винчи” на ЕС за подкрепа на професионалното обучение.
В осъществяването на проекта участваха инж. Азис Мурад, инж. Перихан Азиз и Шеннур Ханджиева. Ползвателите на проекта бяха 20 ученици - момичета и момчета от ХІ клас на гимназията и се реализира в гр. Вроцлав-Полша с продължителност 3 седмици (28.07.07-19.08.07). Подбора им се извърши през изминалата учебна година след като те преминаха през тестове по професионална подготовка, чужд език, педагогическа и културна подготовка. Всички ученици, преминали чуждоезиковото обучение по английски получиха сертификат.
Пътуването до Вроцлав се осъществи със специално нает автобус. Бяхме посрещнати от представител на партньорската организация FUTURUM и настанени в студентско общежитие на Вроцлавската политехника в централната част на града. На първия ден след пристигането ни съгласно програмата на проекта, ползвателите бяха разпределени по работни места. Учениците от специалност „Счетоводна отчетност” бяха обучавани от наставници на фирма “AIESEC AE WROCLAW”. Там те решаваха икономически казуси, свързани с маркетинговата ориентация, търговското посредничество и международната търговска дейност на предприятие, запознаха се със счетоводните стандарти, прилагани в Полша.
Учениците от шевното направление бяха настанени в три различни шивашки предприятия. Те бяха включени в процеса на производство на дрехи и покривки за бита в съответните фирми и се справяха отлично с поставените им задачи.
В края на практиката си всеки ползвател получи сертификат от фирмата, в която е работил, както и сертификат от организацията-домакин за успешно приключилата производствена практика.
През свободното време бяха организирани социално-културни дейности за учениците. Имахме възможност да видим историческите забележителности на гр. Вроцлав и да се запознаем отблизо с традициите, религията и културата на полския народ, под ръководството на екскурзовод, назначен от организацията-домакин. Всички от групата бяхме възхитени от архитектурата на вековните сгради, от красотата и екзотиката в японската, зоологическата и ботаническата градини на Вроцлав. През града минава плавателната река Одра и партньорите организираха круиз с кораб за ползвателите.
Освен тези дейности, през свободното си време учениците имаха възможност да се разтоварят с тенис на маса или баскетбол в спортната площадка на общежитието. Осъществихме също така и контакт с Асоциация “Приятели на България” във Вроцлав с председател Димчо Ангелов (по професия музикант). Многобройните ни срещи прераснаха в истинско приятелство и съвместно организирахме музикални вечери, посветени на българския и полския фолклор. На тези вечери наши ученички представиха пред живущите в общежитието студенти (от Полша, както и различни страни на Африка и Азия) автентичния родопски фолклор с носии, предоставени от асоциацията. Това провокира всички присъстващи да представят песни от техния роден фолклор. Получи се една прекрасна интеркултурна обстановка. Създадоха се много нови приятелства.
Проектът постигна целта си - да насърчи и засили професионалните умения и езиковите компетенции на младите хора чрез приложението им в различна работна среда. Това ще улесни тяхната конкурентоспособност и възможностите им за интегриране към европейския трудов пазар.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/