A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Работна среща на кмета на Ардино с кметове и кметски наместнициРаботна среща на кмета на Ардино с кметове и кметски наместници

Регистрацията на животновъдни обекти по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност беше една от основните теми, обсъдени по време на редовната месечна работна среща на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан с кметовете и кметските наместници на населени места. Тя се проведе в салона на читалище „Родопска искра“ при спазване на противоепидемичните мерки.

Кметът инж. Изет Шабан заяви, че за регистрация собственикът или ползвателят на обекта трябва да подава попълнено заявление до директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Кърджали, документ за собственост, удостоверение за търпимост (издава се от съответната община), договор за обслужване с ветеринарен лекар и за платена такса.

„Целта е да се помогне на животновъдите, за да отговарят на нормативните изисквания. Ние ще работим усилено за икономическото и социално развитие на общината“, заяви инж. Изет Шабан.

По време на срещата с мултимедийна презентация на кметовете и кметските наместници бе представена новата концепция на Община Ардино за реконструкция на Общинския пазар. Бяха представени два варианта. Първият предвижда покриване на откритата му част с метална конструкция и термо панели за запазване на съществуващото покритие над сергиите. Вторият вариант предвижда изцяло подмяна на съществуваща дървена конструкция над сергиите и помещенията с метална конструкция с осветителна горна част над зоната за пешеходци.

Друг съществен въпрос, който бе обсъждан на кметската среща, бе кампанията за набиране на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

На кметовете и кметските управници бе разяснено процедурата за набирането на кандидатите. Желаещите трябва да подадат заявление по образец в деловодството на общината до 31 октомври. Образците са налични в официалната интернет страница на общината ardino@abv.bg

За преброяването на територията на общината ще бъдат ангажирани 76 преброители и 18 контрольори, които ще получават възнаграждения за работата си.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития