A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

РЕСМИ МУРАД ОТКРИ НОВА КОМПЮТЪРНА ЗАЛА В МЛЕЧИНОРЕСМИ МУРАД ОТКРИ НОВА КОМПЮТЪРНА ЗАЛА В МЛЕЧИНОДнес в ардинското село Млечино официално бе открита новата компютърна зала в библиотеката към читалище „Любен Каравелов 1950”. Трикольорната лента бе прерязана от кмета на община Ардино Ресми Мурад и председателя на читалищното настоятелство Гюлбюз Лютви. С това броят на библиотеките от община Ардино включени в програмата „Глобални библиотеки – България” вече са три, след селата Жълтуша и Горно Прахово.
На церемонията по официалното откриване присъстваха още Бахар Реджебов, началник на отдел „Образование, култура и спорт” към община Ардино, общинският съветник Алпер Сами, кметът на селото Улви Юзеир, членове на читалището и местни жители.
Залата е оборудвана с четири компютъра, мултифункционално, принтиращо и копиращо устройсто, уеб камери и слушалки. Тя е създадена по програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Идеята е библиотеката да даде възможност на своите читатели да получат достъп до глобалното информационно пространство. Тя ще предоставя безплатен достъп до интернет и ползване на компютрите.
Тържеството започна с мултимедийна презентация за дейността на читалището, представена от секретаря Невин Ахмед. С приветствие към присъстващите се обърнаха градоначалникът Ресми Мурад и кметът на Млечино Улви Юзеир.
Ресми Мурад подчерта, че проектът е реализиран в резултат на междуинституционалното сътрудничество на месттната власт, Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие. Той съобщи и добрата новина, че бюджетът на читалището в Млечино за тази година е увеличен на 7 000 лева.
„Когато читалищното настоятелство, секретарят, местният кмет и общинското ръководство работят в синхрон това се забелязва и се стимулира. Надявам се, че новата придобивка ще помогне за комуникацията и Млечино ще бъде част от глобалния свят”, каза Ресми Мурад.
От своя страна Улви Юзеир заяви, че местните жители ще получат пакет от услуги – достъп до интернет и онлай връзка, обучение по компютърна грамотност, разработване и изпълнение на проекти в полза на местната общност и пространство за местни събития и инициативи. Той благодари на общинското ръководство за оказаната подкрепа и осигурените допълнителни средства на библиотеката по време на дейностите по проекта.
По стара българска традиция събралите се бяха посрещнати с питка и мед за здраве, а председателят на читалището Гюлбюз Лютви - лисна менче с вода за успех на програмата. След официалната част пред компютрите в залата застанаха най-нетърпеливите посетители.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/