A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

РЕСМИ МУРАД ПОСЕТИ ХРАМА НА ПРОСВЕТАТА В АРДИНОРЕСМИ МУРАД ПОСЕТИ ХРАМА НА ПРОСВЕТАТА В АРДИНОНа снимката: Новоназначеният директор Румяна Младенова запознава общинския кмет Ресми Мурад с условията при които се води учебният процес.Местният държавник Ресми Мурад отдели близо два часа на началното училище „Христо Ботев” в Ардино, за да има реална представа за хода на учебно-възпитателния процес през текущата учебна година. Той видя резултатите от неотдавна реализирания проект и коментира пред педагогическия колектив, че чувствително е подобрена учебно-материалната база, в която се предоставя възможност за ефективно обучение на подрастващите. Директорът на училището Румяна Младенова отбеляза, че началното училище в Ардино е с дълголетна история. Броят на учениците в днешни условия е намалял в сравнение с предишни години - 140 ученици в 5 паралелки. В училището се трудят висококвалифицирани учители, труженици по призвание, които сърцато работят за развитието на просветното дело. Под топлите грижи на опитните учителки Фахрие Юсеинова, Валентина Карамфилова, Снежана Аврамова, Мюжгян Ходжова, Бюлбюл Рамадан и други се организират много дейности в училище и извън него - като участие в училищни и общоградски инициативи - тържествени събрания и чествания, изложби, срещи с обществени и литературни дейци. В живота са реализирани много поколения възпитаници на Ардинското начално училище.
Кметът Мурад остана очарован от осъществявания учебно-възпитателен процес и увери педагозите, че общинското ръководство и занапред ще откликне за решаване на възникнали проблеми от различно естество.

Саффет ЕРЕН‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/