A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 1С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 1

Уважаеми съграждани,
На 17 юли 2010 г.(събота) от 18.00 ч. в туристически комплекс „Белите брези” ръководствата на Община Ардино и Сдружение за култура и сътрудничество „Егридерелилер” от Бурса, Република Турция,

о р г а н и з и р а т

ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА `АРДИНО 2010` на ардинци, живеещи в страната и чужбина.
Желаещите да участват в срещата да се запишат в срок до 14 юли 2010 г. при г-н Бахар Реджебов, началник на отдел „Образование, култура и спорт” към Общинска администрация - Ардино, като заплатят куверт на стойност 20 ( двадесет) лева.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/