A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа основание чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети и чл. 17 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Ардино,КАНЯ

Всички жители на общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Ардино за 2013 година.
За целта на първия етаж на сградата на общинската администрация на адрес: грАрдино, ул. „Бели брези" № 31 е поставена специална кутия за писмени предложения, мнения и препоръки.

Същите могат да се изпратят и на следния електронен адрес: ardino@abv.bg

Крайният срок за приемане на предложенията е 04.02.2013 година включително.
Публичното обсъждане на бюджет 2013 година на община Ардино ще се проведе на 06.02.2013г. от 10 00 в залата на Общинска администрация гр.Ардино.


Кмет на община Ардино: Ресми Мурад‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития