A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ
***

На основание чл. 8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС Общинска администрация - Ардино

с ъ о б щ а в а ,

че е издадено РЕШЕНИЕ № ХА - 150 ПР/2007 г. на директора на РИОСВ - Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за:
“Изграждане на вилно селище с обслужващи сгради (магазин и ресторант)”.
Местоположение: Имот с № 00607.13.186 по плана на Туристическия комплекс “Белите брези” - гр. Ардино.
Възложител: Божидар Христов Кавракиров.
Заинтересованите страни в 14-дневен срок от датата на съобщението могат да подадат писмени възражения или предложения до Общинска администрация - Ардино.


Ресми Мурад
Кмет на община Ардино


07.01.2008 год.,
Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/