A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪВЕТНИЦИ ОДОБРИХА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНОСЪВЕТНИЦИ ОДОБРИХА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АРДИНООбщият устройствен план (ОУП) на община Ардино бе одобрен единодушно от общинските съветници в местния парламент. Той е изработен от Сдружение „АРХСЕТ“ с ръководител арх. Хубена Салджиева и определя общата структура и предназначението на териториите, техническата инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство.
Кметът на общината Ресми Мурад отбеляза, че по време на разработването на ОУП е имало много работни срещи. „Екипът на ОУП проведе над 10 заседания с кметове на населени места, експерти от общинската администрация, стопански субекти и заинтересовани лица. Надявам се планът да е функционален, обхващащ целите и дейностите, които имат перспективи за развитие“, заяви Мурад.
Ръководителят на Сдружение „АРХСЕТ“ арх. Хубена Салджиева изказа искрените си благодарности към ръководството на общината, кметовете и кметските наместници за помощта, съдействието, критиките и взискателността при изработването на ОУП. „Този план отговаря на действителните потребности на хората за развитието на инфраструктурата, която е основа за развитие на туризма и стабилизиране на местната икономика‘, подчерта арх. Салджиева.
Съветниците взеха решение да подпомогнат със 100 лева всички студенти първи курс от територията на общината за предстоящия студентски празник – 8-ми декември.
Приет бе и план за финансово оздравяване на МБАЛ-Ардино.
На заседанието на Общинския съвет бяха взети още решения свързани с разпореждане с имоти общинска собственост.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/