A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ АРДИНО ГЛАСУВАХА ПО 14 ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕСЪВЕТНИЦИТЕ ОТ АРДИНО ГЛАСУВАХА ПО 14 ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕРедовно заседание на Общинския съвет в Ардино се проведе в петък в заседателната зала на общината. В дневния ред бяха включени 14 точки. Съветниците подкрепиха предложението на кмета на общината Ресми Мурад за кандидатстване като партньор на Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии” с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Приет бе и обема на ползване на дървесина в горските територии, собственост на общината за тази година. Общинските съветници одобриха годишен план по иглолистни и широколистни дървесни видове сечи в общ размер 4223 куб. метра лежаща маса. За иглолистни дървесни видове - 4129 куб.м. от санитарни и принудителни сечи и широколистни дървесни видове - 94 куб.м. от принудителни и отгледни сечи.
Местните парламентаристи дадоха съгласието си за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2017 г.
Удължиха сроковете на договорите за отдаване под наем на земеделски земи за неземеделски нужди, общинска собственост.
В проекта за дневен ред бяха включени още отдаване под наем на земя, маломерни имоти и на земеделски земи (мери, пасища и ливади) от общинския подземлен фонд през 2017-2018 г.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/