A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪВЕТНИЦИТЕ В АРДИНО АКТУАЛИЗИРАХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТАСЪВЕТНИЦИТЕ В АРДИНО АКТУАЛИЗИРАХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТАНа поредното си заседание днес общинските съветници в Ардино одобриха предложението на кмета на община Ардино Ресми Мурад за актуализация на общинския бюджет за извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за капиталови разходи за тази година. А именно, планът на приходите за местни дейности, в частта на неданъчните приходи от 842 000 лв. на 1 047 000 лв.
Кметът Ресми Мурад поясни, че завишението е във връзка с преизпълнението на първоначалния план по бюджета от наем на земеделски земи и приходите от продажба на нефинансови активи.
Актуализиран бе размерът на разходите за субсидии в частта на местните дейности във функция Здравеопазване от 100 000 лв. на 115 000 лв. Завишението е за осигуряване на целева месечна субсидия за незаетите индивидуални практики за първична извънболнична помощ в Млечино, Падина, Жълтуша, Бял извор, Боровица и Чубрика.
Компенсирани бяха промени между отделните обекти от поименния списък за капиталовите разходи за тази година.
Местните политици изслушаха още информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2016 г.
Общинските съветници гласуваха Общинският детски комплекс в Ардино да бъде преобразуван в Център за подкрепа на личностното развитие. Решението е във връзка с новия Закон за предучилищното и училищно образование.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/