A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪВЕТНИЦИТЕ В АРДИНО РЕШИХА ЗАМ.КМЕТЪТ НАСКО КИЧУКОВ ДА ПРЕДСТАВЯ ОБЩИНАТА В АСОЦИАЦИЯ ВИКСЪВЕТНИЦИТЕ В АРДИНО РЕШИХА ЗАМ.КМЕТЪТ НАСКО КИЧУКОВ ДА ПРЕДСТАВЯ  ОБЩИНАТА В АСОЦИАЦИЯ ВИКОбщинският съвет в Ардино единодушно прие предложението на кмета Ресми Мурад заместникът му Наско Кичуков да представлява Община Ардино в извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК-Кърджали. На заседанието, което ще се проведе на 11 септември, трябва да се вземе решение за приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 година да бъде 20 000 лв.
Осем точки бяха включени в проекта за дневния ред на предпоследното, редовно заседание на Общинския съвет в Ардино, преди провеждане на Местните избори на 27 октомври.
Общинските съветници приеха и решение за подписване на тристранно споразумение за намаляване с 80 на сто на неразплатено задължение на Община Ардино по проект „Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в Община Ардино“, финансиран по сключен с ДФ „Земеделие“ договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/