A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЩЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ В АРДИНОИзискванията от Закона за защита на животните бе основната тема, обсъдена по време на редовната месечна работна среща на градоначалника Ресми Мурад с кметовете и кметските наместници на територията на община Ардино.
Д-р Дурмушали и д-р Чолаков от Областната агенция по безопасност на храните в Кърджали разясниха на селските управници задълженията им, произтичащи от Закона за защита на животните във връзка с овладяването на популацията на бездомните кучета на територията на община Ардино.
В Закона се вменява задължение на общината да приеме Наредба за регистрация за домашни любимци и Програма за опазване и регистрация за овладяване популацията на безстопанствените животни. По време на срещата селските управници получиха задачи да информират ежемесечно Областната агенция по безопасност на храните в Кърджали за предприетите мерки в това отношение. Предстои на следващото заседание на местния парламент да бъде направено предложение за обсъждане на Наредбата и Програмата.
Друга тема, която бе дискутирана по време на кметската среща бе стопанисването и експлоатирането на ВиК системите на територията на общината. Кметът г-н Ресми Мурад съобщи, че вследствие на въведените мерки от последните месеци е налице намаляване на разходите за ел.енергия консумиране от помпите за вода в населените места.
Началникът на отдел „ГРАО” - Мехмед Алиев, запозна кметовете с измененията в Закона за гражданската регистрация публикувани в „Държавен вестник” на 5 юни тази година, касаещи основно адресната регистрация на гражданите.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/