A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЩЕ РЕМОНТИРАТ ПЪТЯ ОТ АРДИНО ДО КЪРДЖАЛИ В НАЙ-БЛИЗКО ВРЕМЕЩЕ РЕМОНТИРАТ ПЪТЯ ОТ АРДИНО ДО КЪРДЖАЛИ В НАЙ-БЛИЗКО ВРЕМЕ„Агенция „Пътна инфраструктура“ не се е отказала от немеренията си за ремонт и на участъци от път в отсечката от град Ардино до град Кърджали, които останаха извън обхвата на изпълнените в периода между 2017 2018 година ремонтни дейности“. Това заявява в уведомително писмо до ръководството на Инициативния комитет „Ремонт на пътя Ардино-Кърджали“ министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова. В него тя отбелязва, че за цялостния ремонт на отсечката от Ардино до Кърджали е изготвен технологичен проект, който в момента се разглежда от специалисти на Института по пътища и мостове. След отстраняване на забележките и окончателното съгласуване на проектната документация ще бъдат предприети мерки по осигуряване на необходимото финансиране и изпълнение на заложените в проекта дейности.
Въпреки дадените разяснения от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за намеренията си за изпълнението на дейностите по ремонта на пътя в отсечката между Ардино и Кърджали, Инициативния комитет „Ремонт на пътя Ардино-Кърджали”, уведомява, че не са се отказали от намеренията си за ефективни и безсрочни протестни действия включващи блокиране на пътя Ардино-Кърджали. За да не се придаде политически привкус и да се спекулира с политическата ситуация в страната, протестните действия се възнамеряват да се проведат след предстоящите местни избори на 27 октомври.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/