A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СКЛЮЧИХА ДОГОВОРИ С ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ ОТ ОБЩИНА АРДИНОСКЛЮЧИХА ДОГОВОРИ С ПРЕБРОИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛЬОРИТЕ ОТ ОБЩИНА АРДИНОВъв връзка с националната кампания за преброяване на населението и жилищния фонд
98 преброители и контрольори от община Ардино подписаха граждански договори с Териториалното статистическо бюро (ТСБ) в Кърджали. На 73 преброители бяха предоставени необходимите материали, за всеки поотделно, според определения му участък. Получиха и служебни карти с личните им снимки, с които ще се легитимират при посещенията в домовете. На всички бяха раздадени сим-карти, с които ще си поддържат връзка.
Филка Стефанова от Териториалното статистическо бюро в Кърджали и председателят на общинската преброителна комисия в Ардино инж. Кемал Алиев отговориха детайлно на възникналите по указанията въпроси за действията на преброителите. Основно въпросите бяха свързани с начина на определяне на домакинства и семейства, тип и видове на сгради и специфика при преброяване на населението. Инж. Кемал Алиев заяви, че задачата на преброителителите е да сглобят пъзел, от който не трябва да остане нито една част.
Преброителите ще бъдат с работно време от 8 сутринта до 20 часа вечерта, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават хората от своя преброителен участък. За времето от 10 до 28 февруари 2011 г. всеки преброител ще трябва да преброи около 200-250 души и 80 жилища. Заплащането ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, но средно за страната един преброител ще получи около 340 лева.
България е първата страна от Европейския съюз, която ще преброи населението си през 2011 година.

Гюнер ШЮКРИ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/