A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СМЪРЧОВЕ, ЧЕРВЕН ДЪБ И КЕДРИ ЗАСАДИХА В АРДИНОСМЪРЧОВЕ, ЧЕРВЕН ДЪБ И КЕДРИ ЗАСАДИХА В АРДИНОПо повод Седмицата на гората над 10 смърчове, червен дъб и кедри, бяха засадени днес в двора на най-голямото ардинско училище - СУ "Васил Левски". Инициативата под мотото „В живота си всеки човек трябва да засади поне едно дърво“ е на учениците от клуб „Млад овощар“ с ръководител Бахтияр Ходжов и туристически клуб „По стръмните пътеки на Родопите“ с ръководител Фиданка Кисьова в рамките по проекта на Министерството на образованието и науката (МОН) „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час). В залесяването се включиха директорът на училището Аника Петрова, зам.-кметовете на община Ардино - Неджми Ходжов и Наско Кичуков, началникът на отдел "Екология и опазване на околната среда" към общинска администрация Джанан Исмаил, лесничеи към Държавното горско стопанство в Ардино. Фиданките от кедри, смърчове и червен дъб са отгледани и дарени от разсадника на горското стопанство в Ардино.
По повод Седмицата на гората учениците от двата клуба посетиха разсадника на Държавно горско стопанство в Ардино като имаха възможността пряко да се запознаят с работата на лесовъдите. Служители на местната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ изнесоха беседа за опазването на горите от пожари. Според учениците унищожаването на горите е един сериозен екологичен проблем в България. Като причини за унищожаване на горите сочат зачестилите пожари и незаконната сеч. Чрез своите действия те искат да покажат на останалите ученици и граждани колко е важно възобновяването на дърветата и опазването на природата.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/