A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СПИСАНИЕ В ИЗМИР ПРЕДСТАВЯ АРДИНОСПИСАНИЕ В ИЗМИР ПРЕДСТАВЯ АРДИНОБрой 18 на тримесечното сп. „Бирлик“ /„Единство”/, издавано в Измир от Сдружението за култура и сътрудничество на балканските изселници „Бал-Гьоч“, представя Ардино.
И в брой 16 на списанието присъстваше темата за Ардино по повод на обзорен материал, посветен на родения тук световноизвестен турски писател, поет и журналист Сабахаттин Али. Значителна част от представянето на големия творец, направено от Ибрахим Шафак – отговорен редактор на списанието, бе посветена на честването на 100-годишнината на Сабахаттин Али в Ардино през 2007 година. Бе отделено място на богат снимков материал от честването, в което взе участие дъщерята на писателя проф. Филиз Али от Истанбул.
Още на първа страница на корицата на сегашния брой, на централно място е поставен красив колаж на Дяволския мост и Орловите скали.
Обширният и богато илюстриран материал, посветен на Ардино, е написан от доц. д-р Решат Апти и заема цели 4 страници от списанието, отпечатвано на луксозна хартия.
Под заглавие `Ардино - прелестен град в пазвите на природа-чудо`, статията с научна прецизност представя забележителната природна среда, в която са разполежени градът и общината. Авторът е посочил характерната тук флора и фауна, богатия горски фонд, рядкото дори на Балканския полуостров компактно находище на бяла бреза в района на едноименния туристически комплекс край Ардино, вече чистата река Арда, след края на рудодобива в района.
Посочени са източниците за поминъка на населението – тютюнопроизводството, което бе дълголетен източник на доходи за местното население, сравнително подходящите условия за развитие на животновъдството, оползотворяването на билките в една екологично чиста среда.
Съобразно логиката на публикацията значително място в нея е отделено на популярните в цялата страна туристически и културно-исторически забележителности на Ардино и района като Дяволския мост, Орловите скали, туристическия комплекс Белите брези.
Илюстрациите към материала са от посочените обекти, интериора на местната джамия, сградата на Музея в града и се отличават със своето отлично качество.
Доц. д-р Решат Апти е роден в гр. Ардино, където завършва гимназия. Випускник е на Пловдивската Селскостопанска академия. След изселването си в Турция в началото на 70-те години работи в областта на генетиката на тютюна и защитава докторска дисертация. Живее в Измир, с искрена носталгия и несекващ интерес към родния си град.
Между другото в този брой на списание „Бирлик”, освен всичко друго съдържателно и полезно, заслужават внимание още две задълбочени разработки.
В статия под заглавие `Румелийските песни` Ибрахим Шафак е излял цялата си душа, изпълнена с обич и преклонение пред народния гений, създал неповторимия местен турски песенен фолклор с това популярно название `румелийски песни`. Специално внимание е обърнал на наследството, оставено от `недостижимата` Кадрие Лятифова и Осман Азизов, на когото дължим радио-композицията върху легендата за трагичната любов между Юсуф и Фериде /песента `Юсуфум`/ . Авторът с вълнение е преразказал легендата за друга трагична любов между Селиме и Реджеб /песента `Арда бойларъ`/, която легенда има действителни основания в съдбата на двама млади хора от Ардинското с. Кроячево през първите десетилетия на ХХ век.
Ибрахим Шафак /Ибрахим Мустафов/ е от Момчилград. Завършил е История в Софийския университет „Климент Охридски”. Преди 1989 година е работил като учител по история. Бил е кореспондент за Кърджалийски окръг на Радио София – предавания на турски език. Сътрудничеше на регионалния и централния печат.
Вторият материал, който впечатлява, е с автор Али Бейсим Белгин. Учителската колегия от Кърджалийска област още си спомнят за известния инспектор в Отдел `Народна просвета` - Кърджали Али Бейсимов. Роден е в с. Женда, община Черноочене. Завършил е Педагогика в Софийския университет.
В обширна статия под заглавие – риторичен въпрос `Човекът сам ли твори собствената си съдба ... ` Али Бейсим Белгин е разработил една философска тема, като дава и гледищата на теолози, социолози и писатели в съчетание с многобройни конкретни примери от реалния живот. Чрез позовавания на световно признати авторитети, с примери от личната и творческа съдба на велики хора на науката и изкуството /Дарвин, Толстой, Достоевски, Бетховен .../, г-н Али Бейсим е насочил вниманието на читателя към онези аспекти на проблема за човешката съдба, които са свързани преди всичко със собствената отговорност, разум и воля на личността.
В един обективно-исторически задълбочен и пространен анализ, в който личи широката ерудиция на автора, се защитава следното становище, с което би се съгласил всеки здравомислещ човек: „Съдбата помага само на тези които са смели и трудолюбиви; мислят позитивно, споделят щастието си с другите; имат себеуважение, но и уважение към близките, към всички хора; помагат на хора в нужда; които се борят срещу неграмотността и сляпото подчинение на отживели времето си вярвания; предупреждават всезнайковците; избират за свой принцип честността и справедливостта.”
Нека да добавим и това, че в този брой на списанието е представена и Себихан Мехмед – Кмет на Крумовград, в материал на Фахрие Ерсой, озаглавен `Кметът със златното сърце`.
На редакторите и авторите на сп. `Бирлик`-Измир – пожелания за успешна и плодотворна 2011 година!

Селяхидин Карабашев


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/