A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Стартира проект за образователна интеграция на децата и учениците в АрдиноСтартира проект за образователна интеграция на децата и учениците в Ардино

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан подписа договор с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДЕУМ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ за реализирането на проект ,,Образователна интеграция на децата и учениците в град Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 г.“.

Проектът е на обща стойност 39 419 лв. и е с продължителност от 9 месеца. Целта е осигуряване на равен достъп до качествено образование за деца в задължително предучилищно образование и ученици, посещаващи образователните институции в град Ардино чрез реализиране на процес на образователна интеграция и превенция на дискриминацията по етнически и социален признак. Партньори по проекта са Детска градина ,,Слънце”, Детска градина ,,Брезичка” и ученици от начален и прогимназиален етап от СУ „Васил Левски‘. Общо целевата група включва 107 деца и ученици от етнически и социално уязвими групи от трите образователни институции и 40 родители, както педагогически и непедагогически персонал на тези образователни институции.

Основните дейности включват осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и за ученици до 7-ми клас, включени в процеса на образователна десегрегация. Назначаване на непедагогически персонал към общините, които да участват в изпълнение на общинската политика за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация.

 


 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/