A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СТАРТИРА ВТОРИЯТ ЕТАП ЗА НАБИРАНЕ НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ В АРДИНОСТАРТИРА ВТОРИЯТ ЕТАП ЗА НАБИРАНЕ НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ В АРДИНО50 заявления за потребители на социалната услуга „Личен асистент” са подадени само за два дена във втория етап по проект на община Ардино „Подкрепа за достоен живот”, съобщи администраторът Айсен Саидова. Тя уточни, че документи на кандидати за потребители и лични асистенти ще се приемат до 24 януари в административния център на общината.
Във втория етап ще бъдат обхванати 38 лични асистенти, които ще ползват социалната услуга в продължение на 12 месеца, считано от 10 март 2011 г.
Потребителите на услугата са лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самообслужват, в това число и деца. Жените, които кандидатстват за лични асистенти не трябва да са навършили 60 години, а мъжете – 63. Задължително условие е неждаещите се от личен асистент да имат Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.
Всички оценени лица в първия етап си запазват правото за класиране на втори етап и не следва да подават документи отново, каза Саидова. Тя съобщи още, че вече са подписани трудовите договори с одобрените 11 лични асистенти през първия етап, които ще предоставят социалната услуга в продължение на 14 месеца.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.

Гюнер ШЮКРИ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/