A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - АРДИНОПреди една година в Ардино отвори врати социалната услуга за деца и семейства - Център за обществена подкрепа. Разкрит е по проект реализиран с финансиране по Програма ФАР на Европейския съюз и Правителството на Република България, а за 2010 година е делегирана от държавата дейност. Предлага широк спектър от услуги- подкрепа, съдействие и консултации със специалисти.
През месец май 2009 година прекрачват прага на Центъра първите потребители.
Специалистите - социални работници, педагози и психолог са на разположение на децата и техните семейства, за да изслушат притесненията, въпросите и проблемите им и да им съдействат за намиране на най-правилните за тях решения. Осигуряват на клиентите си компетентна информация и специалисти, които са готови да ги подкрепят при достигането и вземането на трудни житейски решения. Оказват съдействие в стъпките за разрешаване на трудностите при възпитаването на децата - повишаване на родителския капацитет и запазване добрите взаимоотношения между родителите и техните деца през различните етапи на детското развитие. Предлагат семейни и индивидуални консултации. Основен принцип в работата на екипа на Центъра е запазването на поверителността на информацията между клиент и професионалист.
На 09.06.2010 г. на заседание на Общинската комисия за закрила на детето, г-жа Светла Семерджиева- директор на Център за обществена подкрепа представи доклад за дейността на услугата.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/