A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Ученици управляваха община АрдиноУченици управляваха община Ардино

Десет ученици, представители на Училищния ученически съвет към СУ „Васил Левски“ в Ардино, поеха управлението на общината, като замениха за няколко часа цялото ръководство и се запознаха пряко с работата на администрацията. Инициативата е по повод 9 май - Ден на Европа и в рамките на Деня на ученическото  самоуправление. Младите хора заеха различни постове в общинската администрация и участваха в реална работна среда на администрацията.

Кметът на общината инж. Изет Шабан посрещна „новото ръководство“ в заседателната зала на общината, където се проведе традиционната седмична оперативка. Той запозна младежите с местния ръководен екип, както и с работата им в местната власт. „Подобни инициативи са много хубави и трябва да бъдат организирани по-често. Цялата общественост трябва да знае работата на местната администрация и местните органи на самоуправление. Това трябва да стане, за да може Вие активно и конструктивно да участвате в процесите на управление на общината. В началото на мандата си заявих, че в местното самоуправление може да участва всеки един гражданин. Ние всички работим, за да повишим качеството на живота на територията на общината и в полза на по-доброто бъдеще на общината“, заяви инж. Изет Шабан.

По-късно деветокласничката Ивайла Филипова зае мястото на кмета на общината инж. Изет Шабан, който от своя страна я запозна

за процеса на управление на общинската администрация, като й даде примери от реалния живот. Ивайла Филипова заяви, че да

бъдеш кмет е много отговорна задача. „Беше ми много интересно да се запозная със задълженията, които има кметът на общината инж. Изет Шабан. Смятам, че Ардино има голям потенциал за развитие. Надявам се след време и аз да съм сред управляващите“, заяви Ивайла Филипова.

Председател на Общински съвет – Ардино за няколко часа стана деветокласникът Яна Мирчева. Зам.-кметове бяха деветокласниците Сузан Чолакова и Елис Мюмюнова, а секретар на общината стана Ясмин Садула. Останалите ученици бяха разпределени в различни отдели и имаха възможността да покажат своите умения и самостоятелно да изпълнят поставените им задачи.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/