A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПАДИНА И ЖЪЛТУША КАЗАХА "НЕ" НА ДРОГАТАУЧЕНИЦИТЕ ОТ ПАДИНА И ЖЪЛТУША КАЗАХА Среща от кампанията за превенция употребата на наркотични вещества се състоя с ученици от ОУ "Св. св. Кирил и Методий” от Падина и ОУ "Отец Паисий" от Жълтуша. Секретарят на общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) в Кърджали Валентина Грудева запозна децата с вредното въздействие от употребата на дрога, алкохол и цигари. Тя раздаде различни казуси, които да провокират учениците с въпроси и избор на стратегии за решаване на възникнали ситуации в училищна среда. Целта на превенцията е не само да се предотврати употребата на никотин,алкохол и наркотични вещества, но също така и да подпомогне младите хора да приспособят своето поведение, нагласи и възможности спрямо въздействията на динамичната среда. Организатор на проявата бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Ардино.
"Водени от разбирането, че знанието е равно на превенция, между МКБППМН в Ардино и ОСНВ в Кърджали има изградена добра партньорска политика, която позволява провеждането на срещи с превантивно-информативен характер. Проведоха се интерактивни часове при учениците от различните класове, в които основната цел бе предоставянето на информация, която е най-популярният начин за провеждане на превенция на психоактивните вещества", сподели Мехрибан Ардалиева, секретар на МКБППМН в Ардино.
Срещите в Падина и Жълтуша завърши с призив и послание "За здравословен начин на живот - не на никотина, алкохола и наркотиците".


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/